Въведение в процеса на производство и приложение на стоманени отливки

2022-03-29

Стоманени отливкинамират широко приложение в живота на хората.Стоманени отливкисе използват в автомобилите, високоскоростните железници и сградите в живота на хората. Въпреки че стоманените отливки имат недостатъци, техните предимства също са много очевидни. Има и все повече индустрии. И така, как се произвеждат стоманени отливки и какви са производствените процеси? Тази статия е последвана от кратко въведение.

 

Първата стъпка в производството на стоманени отливки е топенето на отлята стомана, която трябва да се топи в електрически пещи. Има два често срещани типа електродъгови пещи и индукционни пещи. Ако е класифициран според материала на облицовката и използваната система от шлака, той може да бъде разделен на два вида: пещ с киселина и пещ с алкална пещ. Различни видове стоманени материали са подходящи за топене в различни пещи. Например въглеродната стомана може да се използва във всяка пещ, докато високолегираната стомана може да се топи само в алкални пещи.

 
Вторият е процесът на леене. Точката на топене на отлятата стомана е много висока и има лоша течливост. След топене, разтопената стомана е податлива на окисление и вдишване. Следователно отлятата стомана ще срещне много дефекти по време на леене. За да се предотврати появата на дефекти, трябва да се вземат съответните мерки при леене на стомана.
 

Ако се използва формовъчен пясък при производството настоманени отливки, трябва да има висока огнеупорност и устойчивост на пясък. Първоначалният пясък обикновено е едър и еднороден силициев пясък. За да се предотврати залепването на пясъка, потребителите трябва да налеят. Нанесете още малко огнеупорна боя върху повърхността на кухината. Ако искате да подобрите силата настоманени отливки,към формовъчния пясък трябва да се добавят различни добавки.