Предимства на стоманените отливки

2022-03-29

1. По-голяма гъвкавост на дизайна
Този дизайн позволява максимална свобода на избор на форма и размер на леене, особено сложни форми и кухи профили, истоманени отливкиможе да бъде произведен от уникалния процес на отливки на сърцевината. Лесен за оформяне и промяна на формата и може бързо да направи готови продукти според чертежите може да осигури бърза реакция и да съкрати времето за изпълнение.
2. Най-голяма гъвкавост и променливост в металургичното производство
Можете да избирате от различни химически състави и организационни структури, за да отговарят на нуждите на различните проекти. Различните процеси на термична обработка могат да избират механични свойства и да използват това свойство в широк диапазон за подобряване на спояемостта и обработваемостта.
3. Подобряване на общата здравина на конструкцията
Високата надеждност на проекта, съчетана с дизайна с намалено тегло и кратко време за изпълнение, осигурява конкурентно предимство по отношение на цена и икономичност.
4. Широка гама от промени в теглото

Малъкстоманени отливкиможе да бъде само 10 грама, докато е голямстоманени отливкиможе да достигне няколко тона, десетки или дори стотици тона.